Monthly Archives: május 2020

Vasárnapi szentmise

Pünkösd ünnepe Kit ünneplünk ma? Azt a Szentlelket, aki keresztségünk óta bennünk él. Aki minden tiszta örömünk forrása. Aki minden szeretetnek adományozója. Azt a Lelket, aki a hitnek, a boldog reménynek a szerzője. Ez a Lélek bennünk szüntelenül növekedni akar, hogy ne magunknak éljünk, hanem az örök jónak és örök szépségnek. Mit szeretne bennünk elérni a Szentlélek? Sokan ellustulnak a ...

Read More »

Vasárnapi szentmise

Urunk mennybemenetele Mit ünneplünk ma? Azt, hogy Jézus mennyei élete megkezdődött. Így imádkozunk a Hiszekegyben: „fölment a mennybe, ott ül az Atyaisten jobbján”. Mit is jelent ez? Fölment a mennybe: A menny nem hely, hanem maga az Isten, Isten belső világa. Mivel Jézus, mint az Egyház feje lépett be Isten belső világába, ezért vele együtt mi is, akik Krisztushoz tartozunk, ...

Read More »

Vasárnapi szentmise

Ft. Varga Béla atya gondolatai Húsvét 6. vasárnapja Mitől lesz az élet egyre boldogabb és a világ egyre nagyszerűbb? Némely gondolat szerint minden/z csak pénzkérdés. De az ember sokszor ki van szolgáltatva saját kiszámíthatatlanságának. Hogy előre tudjon menni, szüksége van segítőre, vigasztalóra. Jézus azt mondja, hogy kérni fogja az Atyát, ő pedig más Vigasztalót ad az embernek. Más vigasztalóról beszél ...

Read More »

Vasárnapi szentmise

Húsvét 5. vasárnapja. Varga Béla atya gondolatai Kicsoda Jézus? Sok mindent mondott magáról: világosság… pásztor… kapu… út… igazság… élet… Az Atyához akarunk jutni? Jézus vezet oda. Meg akarjuk találni mennyei otthonunkat? Jézus vezet oda. Hogyan? Életünket Jézuséhoz kell igazítanunk: úgy gondolkodni, mint Ő; úgy beszélni, mint Ő. Jézust nem átélni, hanem megélni kell! Az Ige megtestesült Jézusban, Jézus pedig bennünk ...

Read More »

Anyák napja

Anyák napjára Anyák napja világszerte ünnepelt nap, mikor az „anyaságot” köszöntjük. Igaz számos országban más-más dátumra esik e szép nap, kicsiny hazánkban ez a nap május hónap első vasárnapja. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első anyák napi ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napja megünneplését. ...

Read More »