Vasárnapi szentmise

Pünkösd ünnepe

Kit ünneplünk ma? Azt a Szentlelket, aki keresztségünk óta bennünk él. Aki minden tiszta örömünk forrása. Aki minden szeretetnek adományozója. Azt a Lelket, aki a hitnek, a boldog reménynek a szerzője. Ez a Lélek bennünk szüntelenül növekedni akar, hogy ne magunknak éljünk, hanem az örök jónak és örök szépségnek.
Mit szeretne bennünk elérni a Szentlélek?

Sokan ellustulnak a keresztény életben. Semmi mozgás, semmi lelkesedés, unottan végzik a munkájukat, még az imádságuk is elfásult. Ritkán kaphatók áldozatra, nem tudnak nagylelkűek lenni, nincs bennük készség a jóra. Olyanok, mint a pocsolya, áporodott bennük a víz. Kell nekünk ezért a Szentlélek kiáradása, viharos zúgása, hogy kiviruljon tőle az élet.
A lángnyelvek, melyek az apostolok feje fölött megjelentek, figyelmeztetnek minket arra, hogy a Szentlélek tűz, melegség, lelkesedés. Felgyújtja a lelket, hogy jobban szeresse az Istent és kövesse a kegyelem indításait. A Szentlélek képesít minket arra, hogy többet vállaljunk és teljesítsünk, mint eddig, hogy a lelki életben is nagyobb előrehaladást mutassunk. S persze segít abban is, hogy másokat is át tudjunk lelkesíteni, legyünk mi is apostolok.

T-T-T. Mit jelent ez? Egy figyelmeztetés a mai napra (is): Több Telik Tőlem!!! Erre pedig a Szentlélek kegyelme tesz képessé!!!