Állásajánlat

A Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

pályázatot hirdet

az alábbi munkakörök betöltésére:

– zongora tanár

– testnevelés – bármely szakos tanár

– vizuális kultúra – bármely szakos tanár

– tanító

A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.

A munkavégzés helye: 3572 Sajólád, Dózsa György út 74.

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.

Pályázati feltételek:

– a jogszabályban előírt szakképesítés
– büntetlen előélet
– teljes cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok
– szakmai önéletrajz
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– plébánosi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. augusztus. 21.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Zsófia intézményvezető vagy Vágnerné Ambrus Marianna gazdasági vezető nyújt, a 06/30 407 2957 és a  06/30 478 5856 telefonszámokon és a frater.sajolad@gmail.com  e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton: 3572 Sajólád, Dózsa György út 74.

– Elektronikusan: frater.sajolad@gmail.com