RÓLUNK

Szeretettel köszöntjük a sajóládi Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola honlapján!

 

Régóta dédelgetett álmunk, hogy minden, iskolánkról érdeklődő ember, szülő, diák, volt vagy leendő tanítványunk, az interneten keresztül is bepillantást nyerhessen életünkbe, legyen az a múlt, a jelen vagy a jövő, képet kapjon hétköznapjainkról, rendezvényeinkről, sikereinkről.

Elsődleges feladatunknak azt tekintjük, hogy minden olyan információt, amely valamely formában köthető intézményünkhöz, elérhetővé tegyünk az Ön számára.

Honlapunk ugyanígy alkalmas a visszatekintésre, a múlt halványuló emlékképeinek felidézésére, ahogy a jelen fontosabb irányvonalainak megértésére vagy a kitűzött célok megismerésére.

Szeretnénk, ha a jövőben mindez kiegészülne azzal a bárki számára adott lehetőséggel, hogy munkánkról véleményt mondhasson, s így építő javaslataival színesebbé, vonzóbbá tehessük a mindannyiunk szívéhez oly közel álló ALMA MATER életét.

Mottónk

Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak.

A jövőnek élünk: a szépért s jóért, amit tehetünk.”

                                                                          /gr. Széchenyi István/.

 

Iskolánk fenntartója

Egri Főegyházmegye
exc. Dr. Ternyák Csaba érsek
Cím: 3300 Eger, Széchenyi u. 1.
Postai cím: 3301 Eger, Pf. 80.
http://www.eger.egyhazmegye.hu

Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF)
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 4.
Postacím: 3301 Eger, Pf.: 80.
Tel: 36/784-613, 36/784-113, 30/776-03-72
Fax: 36/784-113
Elnök: Ft. Juhász Ferenc mobil: 30/619-90-00,
e-mail: juhasz.ferenc@egriegyhazmegye.hu

Iskolánk vezetői

Szabó Zsófia

igazgató, tanító
közoktatás vezető
emberi erőforrás tanácsadó

Ft. Árvai István

iskolalelkész

Lukácsné Varga Tünde

igazgató helyettes

Kirschnerné Baló Anikó

tagintézmény vezető

Titkárság

Miklósi István

igazgató helyettes

Vágnerné Ambrus Marianna

gazdaságvezető

Mészárosné Szénási Piroska

iskolatitkár

Tomcsik Júlia

iskolakönyvtáros

Bartók Sándorné

gazdasági ügyintéző

TANTESTÜLET

Alexa  Bertalan tanító  4.b osztályfőnök
Balláné Balatoni Piroska tanító, rajz  
Barócsi Beatrix  gyógypedagógus
Besenyei Róbertné földrajz, biológia, egészségfejlesztő mentálhigiénés pedagógus 8.b osztályfőnök
Boldizsárné Dallos Szilvia Ilona matematika, ének 6.a osztályfőnök
Csorniné Viszlai Mónika tanító, földrajz, testnevelés 5.a osztályfőnök
Dobosné Spirnyák Erzsébet tanító 4.a osztályfőnök
Dredor Roland fúvós zenetanár  
Dudásné Bócsi Nikoletta tanító
Farkas Attila néptáncpedagógus  
Fazekas Anna Mária angol, testnevelés,orosz 7.c osztályfőnök
Ficsor Mártonné hitoktató  
Garami Zsóka  tanító 2.a osztályfőnök (helyettes)
Karikáné Domán Magdolna ének
Moldván-Dobronyai Anikó magyar nyelv és irodalom
Murgulyné Szénégető Márta magyar nyelv és irodalom 5.b osztályfőnök
Nagy Levente Csaba testnevelés 6.c osztályfőnök 
Nagyné Üveges Judit magyar nyelv és irodalom,hitoktató  
Nagyné Vancz Erika tanító, angol 8.a osztályfőnök
Ördögné Bukta Mária tanító 3.a osztályfőnök
Pappné Györffi Erzsébet napközis foglalkozás
Pinczés Beáta Erzsébet magyar nyelv és irodalom, drámapedagógus  
Spitzmüller-Tóth Hilda tanító
Szabó Péter tanító 1.a osztályfőnök
Szabonné Soós Emese biológia,kémia 7.a osztályfőnök
Szénásiné Kovács Andrea tanító, angol tanár 6.b osztályfőnök
Szendrei Gabriella tanító 2.a osztályfőnök
Szendreiné Millner Mónika történelem, orosz 7.b osztályfőnök
Szerencsésné Szabó Judit tanító 2.b osztályfőnök
Tompáné Rajna Tünde tanító 3.b osztályfőnök
Török Péter matematika,fizika, informatika
Szent István Tagiskola
Kirschnerné Baló Anikó tagintézmény-vezető  
Debreczeni Lukács Józsefné tanító  
Józsa Ágnes tanító  
Kovácsné Ábel Éva tanító  
Kovácsné Gál Éva tanító  

Az alapítvány adatai

Elnevezés:

SAJÓLÁDI FRÁTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY

Székhely:

FRÁTER GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLA

3572 SAJÓLÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 74.

Adószám:  18422883-1-05

Közhasznúsági fokozat:  Közhasznú szervezet

Bankszámla száma:

Az alapítvány céljai:

 • NEVELÉS, ÉS OKTATÁS, KÉSZSÉGFEJLESZTÉS, ISMERETTERJESZTÉS, A SAJÓLÁDI FRÁTER GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK SOKOLDALÚ SEGÍTÉSE.
 • KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ TANULÓK JUTALMAZÁSA A TANÉV VÉGÉN
 • A FRÁTER GYÖRGY SZAVALÓVERSENY GYŐZTESEINEK JUTALMAZÁSA
 • A FRÁTER GYÖRGY NAPOK ALKALMÁVAL RENDEZETT DIÁKPÁLYÁZATOK, JÁTÉKOS VETÉLKEDŐK, VERSÍRÓ VERSENY, SPORTVERSENYEK JUTALMAZÁSA
 • MEGYEI, ÉS VÁROSI TANULMÁNYI VERSENYEKEN RÉSZTVEVŐ TANULÓK JUTALMAZÁSA
 • TANULMÁNYUTAK, SZAKMAI KUTATÁSOK TÁMOGATÁSA
 • A NEVELŐMUNKA FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE
 • AZ IDEGEN NYELV OKTATÁSI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA
 • HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, KIEMELKEDŐ SZORGALMÚ VAGY TEHETSÉGŰ TANULÓK TÁMOGATÁSA
 • TANULMÁNYI, MŰVÉSZETI ÉS SPORTVERSENYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA
 • A MŰVÉSZETOKTATÁS TÉRÍTÉSI- ÉS/VAGY TANDÍJÁNAK TÁMOGATÁSA

Kuratórium

Elnök:

TOMPÁNÉ RAJNA TÜNDE

Tagok:

TÓTHNÉ CZAGA TÍMEA
DOBOSNÉ SPIRNYÁK ERZSÉBET
SZABÓ ZSÓFIA 

Köszönjük segítségüket!

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazon kedves szülõnek, meghívott vendégnek,, akik az alapítványi bálon részt vettek, tombolatárgyat ajánlottak fel, vagy támogatói jegyet vásároltak és ezzel segítettek.