Bemutatkozás

Szeretettel köszöntjük a sajóládi Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola honlapján!

 

Régóta dédelgetett álmunk, hogy minden, iskolánkról érdeklődő ember, szülő, diák, volt vagy leendő tanítványunk, az interneten keresztül is bepillantást nyerhessen életünkbe, legyen az a múlt, a jelen vagy a jövő, képet kapjon hétköznapjainkról, rendezvényeinkről, sikereinkről.

Elsődleges feladatunknak azt tekintjük, hogy minden olyan információt, amely valamely formában köthető intézményünkhöz, elérhetővé tegyünk az Ön számára.

Honlapunk ugyanígy alkalmas a visszatekintésre, a múlt halványuló emlékképeinek felidézésére, ahogy a jelen fontosabb irányvonalainak megértésére vagy a kitűzött célok megismerésére.

Szeretnénk, ha a jövőben mindez kiegészülne azzal a bárki számára adott lehetőséggel, hogy munkánkról véleményt mondhasson, s így építő javaslataival színesebbé, vonzóbbá tehessük a mindannyiunk szívéhez oly közel álló ALMA MATER életét.

Mottónk

Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak.

A jövőnek élünk: a szépért s jóért, amit tehetünk.”

/gr. Széchenyi István/

 

Iskolánk fenntartója

Egri Főegyházmegye
exc. Dr. Ternyák Csaba érsek
Cím: 3300 Eger, Széchenyi u. 1.
Postai cím: 3301 Eger, Pf. 80.
http://www.eger.egyhazmegye.hu

Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF)
Cím: 3300 Eger, Deák F. u. 49.
Postacím: 3301 Eger, Pf.: 80.
Tel:  30/776-03-72
Fax: 36/784-113
Elnök:  Lóczi Tamás, mobil: 30/435-82-99,
e-mail: ekif3@eger.egyhazmegye.hu

Egyházmegyei adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Kós Gergő
Elérhetősége: kos.gergo@eger.egyhazmegye.hudr.kosgergo@gmail.com

 

Iskolánk vezetői

Szabó Zsófia

igazgató, tanító,
közoktatás vezető,
emberi erőforrás tanácsadó

Ft. Varga Béla

iskolalelkész

Lukácsné Varga Tünde

igazgató helyettes

Szabó Péter

tagintézmény vezető

Titkárság

Miklósi István

igazgató helyettes

Vágnerné Ambrus Marianna

gazdaságvezető

Lehóczki Gábor

iskolatitkár

Tomcsik Júlia

iskolakönyvtáros

Nagy Gábor

rendszergazda

Bartók Sándorné

gazdasági ügyintéző

TANTESTÜLET

Ábel Éva tanító Szent István Tagiskola Sajópetri 2. o. osztályfőnök
Antal Lászlóné tanító 2. b. osztályfőnök
Novákné Almássy Katalin rajz, AMI képzőművészet tanár
Mezei Marianna magyar nyelv és irodalom
Besenyei Róbertné földrajz, biológia, természettudomány
Boldizsárné Dallos Szilvia Ilona matematika, ének 7. a. osztályfőnök
Knóth Judit Viktória AMI zongora tanár
Csorniné Viszlai Mónika testnevelés 7. b. osztályfőnök
Debreczeni Lukács Józsefné tanító Szent István Tagiskola Sajópetri 4. o. osztályfőnök
Dobosné Spirnyák Erzsébet tanító 2. a osztályfőnök
Dolhai Miklós testnevelés
Dredor Roland AMI fúvós tanár
Dudásné Bócsi Nikoletta tanító 3. a. osztályfőnök
Farkas Attila AMI néptánc tanár
Fazekas Anna Mária angol
Ficsor Mártonné hittan
Füzesi Szabina ének, AMI szolfézs tanár
Juhász Virág tanító 1. b. osztályfőnök
Kirchnerné Baló Anikó hittan
Kosárkó Istvánné tanító, Szent István Tagiskola Sajópetri 1. o. osztályfőnök
Kovácsné Gál Éva tanító, Szent István Tagiskola Sajópetri 2. o. osztályfőnök
Kurucz János AMI gitár tanár
Lukácsné Varga Tünde tanító, matematika
Marekné Kollár Enikő angol
Miklósi István technika és tervezés 5. b. osztályfőnök
Horváth Eszter tanító 4. b. osztályfőnök
Pinczés Beáta Erzsébet magyar nyelv és irodalom
Spitzmüller-Tóth Hilda tanító, gyógypedagógus
Szabó Péter Tagintézmény-vezető, Sajópetri
Szabó Zsófia Intézményvezető
Szabonné Soós Emese kémia, természettudomány 5. a. osztályfőnök
Szénásiné Kovács Andrea angol tanár 8. a. osztályfőnök
Szendreiné Millner Mónika történelem, hon- és népismeret 8. b. osztályfőnök
Szabó Judit tanító 4. a. osztályfőnök
Tomcsik Júlia informatika, digitális kultúra
Tompáné Rajna Tünde tanító 1. a. osztályfőnök
Török Péter matematika, fizika 5. a osztályfőnök
Törökné Budai Éva tanító 3. b. osztályfőnök

 


Az alapítvány adatai

Elnevezés:

SAJÓLÁDI FRÁTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY

Székhely:

FRÁTER GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLA

3572 SAJÓLÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 74.

Adószám:  18422883-1-05

Közhasznúsági fokozat:  Közhasznú szervezet

Bankszámla száma:

Az alapítvány céljai:

 • NEVELÉS, ÉS OKTATÁS, KÉSZSÉGFEJLESZTÉS, ISMERETTERJESZTÉS, A SAJÓLÁDI FRÁTER GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK SOKOLDALÚ SEGÍTÉSE.
 • KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ TANULÓK JUTALMAZÁSA A TANÉV VÉGÉN
 • A FRÁTER GYÖRGY SZAVALÓVERSENY GYŐZTESEINEK JUTALMAZÁSA
 • A FRÁTER GYÖRGY NAPOK ALKALMÁVAL RENDEZETT DIÁKPÁLYÁZATOK, JÁTÉKOS VETÉLKEDŐK, VERSÍRÓ VERSENY, SPORTVERSENYEK JUTALMAZÁSA
 • MEGYEI, ÉS VÁROSI TANULMÁNYI VERSENYEKEN RÉSZTVEVŐ TANULÓK JUTALMAZÁSA
 • TANULMÁNYUTAK, SZAKMAI KUTATÁSOK TÁMOGATÁSA
 • A NEVELŐMUNKA FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE
 • AZ IDEGEN NYELV OKTATÁSI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA
 • HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, KIEMELKEDŐ SZORGALMÚ VAGY TEHETSÉGŰ TANULÓK TÁMOGATÁSA
 • TANULMÁNYI, MŰVÉSZETI ÉS SPORTVERSENYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA
 • A MŰVÉSZETOKTATÁS TÉRÍTÉSI- ÉS/VAGY TANDÍJÁNAK TÁMOGATÁSA

Kuratórium

Elnök:

TOMPÁNÉ RAJNA TÜNDE

Tagok:

Fazekas Anna
Szabó Zsófia
Dredor Roland

Köszönjük segítségüket!

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazon kedves szülõnek, meghívott vendégnek,, akik az alapítványi bálon részt vettek, tombolatárgyat ajánlottak fel, vagy támogatói jegyet vásároltak és ezzel segítettek.