RÓLUNK

Iskolánk fenntartója

Egri Főegyházmegye
exc. Dr. Ternyák Csaba érsek
Cím: 3300 Eger, Széchenyi u. 1.
Postai cím: 3301 Eger, Pf. 80.
http://www.eger.egyhazmegye.hu

Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF)
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 4.
Postacím: 3301 Eger, Pf.: 80.
Tel: 36/784-613, 36/784-113, 30/776-03-72
Fax: 36/784-113
Elnök: Ft. Juhász Ferenc mobil: 30/619-90-00,
e-mail: juhasz.ferenc@egriegyhazmegye.hu

Iskolánk vezetői

Szabó Zsófia

igazgató, tanító
közoktatás vezető
emberi erőforrás tanácsadó

Ft. Árvai István

iskolalelkész

Lukácsné Varga Tünde

igazgató helyettes

Kirschnerné Baló Anikó

tagintézmény vezető

Titkárság

Miklósi István

igazgató helyettes

Vágnerné Ambrus Marianna

gazdaságvezető

Mészárosné Szénási Piroska

iskolatitkár

Tomcsik Júlia

iskolakönyvtáros

Bartók Sándorné

gazdasági ügyintéző

TANTESTÜLET

Alexa  Bertalan tanító  4.b osztályfőnök
Balláné Balatoni Piroska tanító, rajz  
Barócsi Beatrix  gyógypedagógus
Besenyei Róbertné földrajz, biológia, egészségfejlesztő mentálhigiénés pedagógus 8.b osztályfőnök
Boldizsárné Dallos Szilvia Ilona matematika, ének 6.a osztályfőnök
Csorniné Viszlai Mónika tanító, földrajz, testnevelés 5.a osztályfőnök
Dobosné Spirnyák Erzsébet tanító 4.a osztályfőnök
Dredor Roland fúvós zenetanár  
Dudásné Bócsi Nikoletta tanító
Farkas Attila néptáncpedagógus  
Fazekas Anna Mária angol, testnevelés,orosz 7.c osztályfőnök
Ficsor Mártonné hitoktató  
Garami Zsóka  tanító 2.a osztályfőnök (helyettes)
Karikáné Domán Magdolna ének
Moldván-Dobronyai Anikó magyar nyelv és irodalom
Murgulyné Szénégető Márta magyar nyelv és irodalom 5.b osztályfőnök
Nagy Levente Csaba testnevelés 6.c osztályfőnök 
Nagyné Üveges Judit magyar nyelv és irodalom,hitoktató  
Nagyné Vancz Erika tanító, angol 8.a osztályfőnök
Ördögné Bukta Mária tanító 3.a osztályfőnök
Pappné Györffi Erzsébet napközis foglalkozás
Pinczés Beáta Erzsébet magyar nyelv és irodalom, drámapedagógus  
Spitzmüller-Tóth Hilda tanító
Szabó Péter tanító 1.a osztályfőnök
Szabonné Soós Emese biológia,kémia 7.a osztályfőnök
Szénásiné Kovács Andrea tanító, angol tanár 6.b osztályfőnök
Szendrei Gabriella tanító 2.a osztályfőnök
Szendreiné Millner Mónika történelem, orosz 7.b osztályfőnök
Szerencsésné Szabó Judit tanító 2.b osztályfőnök
Tompáné Rajna Tünde tanító 3.b osztályfőnök
Török Péter matematika,fizika, informatika
Szent István Tagiskola
Kirschnerné Baló Anikó tagintézmény-vezető  
Debreczeni Lukács Józsefné tanító  
Józsa Ágnes tanító  
Kovácsné Ábel Éva tanító  
Kovácsné Gál Éva tanító