PÁLYÁZAT

TAMOP 3.1.4-12/2-2012-0653

USZT    35503_magyarorszag_megujul_logo_large_normal

Projekt címe: A Fráter György Általános Iskola fejlesztési projektje

A nemrég megkezdõdött projekt során iskolai tanulók táboroztatása, kirándulások, sportprogramok szervezése, egészségnapok szervezése, elõadássorozatok, új pedagógiai tartalmak bevezetéséhez kapcsolódó képzések megvalósítása, a programokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése valósul meg. A beruházást teljes egészében az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezi, a projekt összköltsége 97 873 150 Ft

A projekt kiemelt célja, hogy támogassa a megújuló, magasabb szakmai színvonalon mûködõ köznevelési rendszer mûködését, az oktatás és képzés minõségének és hatékonyságának javítását, kiemelten az idegennyelv tudást, digitális írástudást, vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli és egészségfejlesztési készségeket, környezettudatosságot, aktív állampolgárságot valamint elõsegítve az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztését. Ezen célok megvalósítását az alábbi kiemelt részcélok támogatják:

  • az oktatási intézmény pedagógiai-módszertani megújulása,
  • magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlõdésének elõsegítése szaktárgyi tanár továbbképzések megvalósításával
  • diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének érdekében
  • környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidõs tevékenységek ösztönzése
  • digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintû fejlesztése, elõsegítve az iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését, valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését
  • Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló infrastrukturális projektekhez a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztések biztosítása, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erõsítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minõségének javulásához

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával valósul meg.

 

Határtalanul!

A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.

 

HAT-16-01-04-55

HAT-14-01-0337

BGA-13-HA-01-0379

BGA-12-HA-01-0347

 

EFOP-1.3.5-16-2016-00644