Közzétételi lista

A közzétételi lista a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23.§(1),(3) és 24.§ figyelembevételével készült.

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

A beiratkozásra meghatározott idő

  • A 2024/2025 tanévre központilag meghatározott időpontban, 2024. április 18-19 -én iratkozhatnak be a leendő első osztályos tanulók.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

  • A 2023/2024-es tanévre székhelyen: 16 tanuló csoportot
  • tagintézményben: 4 tanuló csoportot engedélyezett a fenntartó

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, a jogosultsági és igénylési feltételek.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

  • Intézményvezetői tanfelügyelet: 2023.02.24.
  • Tagintézmény-vezetői tanfelügyelet: 2016.11.24.
  • Intézményi tanfelügyelet Sajólád: 2019.02.07.
  • Intézményi tanfelügyelet Sajópetri: 2017.06.15.

A tanulók le-és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatok 

  • A 2022/2023. tanévben évfolyamismétlő tanulók száma székhelyen: 10 fő
  • tagiskolában: 7 fő

 A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei.

Délutáni foglalkozások

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
6. óra 12.35-13.20 1.b korrepetálás-

Juhász Virág

1.a korrepetálás- Tompáné Rajna Tünde

 

ÖKO Szakkör-Ficsor Mártonné

 

KAP-ROBOTIKA szakkör 1-Tomcsik Júlia

KAP LA-Matematika szakkör 3.a-Lukácsné Varga Tünde

 

 
7. óra 13.35-14.20 KAP DA 6.a- Török Péter

 

Citera-Farkas Attila

 

 

 

KAP-ROBOTIKA szakkör 1-Tomcsik Júlia Középiskolai előkészítő -Mezei Marianna

 

KAP-ROBOTIKA szakkör 2-Tomcsik Júlia

KAP DA-Matematika szakkör 5.a-Lukácsné Varga Tünde

 

Középiskolai előkészítő -Török Péter

 

KAP-ROBOTIKA szakkör 3-Tomcsik Júlia

8. óra 14.25-15.10 KAP LA 6.a- Török Péter

 

KAP MA 8.a angol- Szénásiné Kovács Andrea

 

KAP TA 5.a-

Fazekas Anna

 

 

 

KAP-ROBOTIKA szakkör 2-Tomcsik Júlia

 

 

 

Középiskolai előkészítő -Pinczés Beáta

 

Citera-Farkas Attila

 

KAP-ROBOTIKA szakkör 3-Tomcsik Júlia
9. óra 15.15.-16.00 KAP MA 8.a angol- Szénásiné Kovács Andrea

 

BTMN fejlesztések

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
6. óra 12.35-13.20 BTMN fejlesztés 2.a -Tompáné Rajna Tünde

BTMN fejlesztés 2.b-Antal Lászlóné

 

BTMN fejlesztés 3.a-Dudásné Bócsi Nikoletta

 

BTMN fejlesztés 4.a-b -Szabó Judit

 

 

BTMN fejlesztés 3.b- Szabó Zsófia

 

BTMN fejlesztés 4.a-b -Törökné Budai Éva

BTMN fejlesztés 5.a-b Szabonné Soós Emese

 

BTMN fejlesztés 3.b- Szabó Zsófia

 
7. óra 13.35-14.20 BTMN fejlesztés 7.a-b-Besenyei Róbertné BTMN fejlesztés 6.a-b Szabonné Soós Emese

 

BTMN fejlesztés 8.a-b-Szénásiné Kovács Andrea

BTMN fejlesztés 5.a-b- Mezei Marianna

 

BTMN fejlesztés 6.a-b-Fazekas Anna Mária

 
8. óra 14.25-15.10 BTMN fejlesztés 7.a-b-Besenyei Róbertné

 

 

 

BTMN fejlesztés 8.a-b-Pinczés Beáta    

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei (helyi tantervek), a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma