Alapítvány

Az alapítvány adatai

Elnevezés:

SAJÓLÁDI FRÁTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY

Székhely:

FRÁTER GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLA

3572 SAJÓLÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 74.

Adószám:  18422883-1-05

Közhasznúsági fokozat:  Közhasznú szervezet

Bankszámla száma:

Az alapítvány céljai:

 • NEVELÉS, ÉS OKTATÁS, KÉSZSÉGFEJLESZTÉS, ISMERETTERJESZTÉS, A SAJÓLÁDI FRÁTER GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK SOKOLDALÚ SEGÍTÉSE.
 • KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ TANULÓK JUTALMAZÁSA A TANÉV VÉGÉN
 • A FRÁTER GYÖRGY SZAVALÓVERSENY GYŐZTESEINEK JUTALMAZÁSA
 • A FRÁTER GYÖRGY NAPOK ALKALMÁVAL RENDEZETT DIÁKPÁLYÁZATOK, JÁTÉKOS VETÉLKEDŐK, VERSÍRÓ VERSENY, SPORTVERSENYEK JUTALMAZÁSA
 • MEGYEI, VÁ TANULMÁNYI VERSENYEKEN RÉSZTVEVŐ TANULÓK JUTALMAZÁSA
 • TANULM,ÁNYUTAK, SZAKMAI KUTATÁSOK TÁMOGATÁSA
 • A NEVELŐMUNKA FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE
 • AZ IDEGEN NYELV OKTATÁSI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA
 • HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, KIEMELKEDŐ SZORGALMÚ VAGY TEHETSÉGŰ TANULÓK TÁMOGATÁSA
 • ANULMÁNYI, MŰVÉSZETI ÉS SPORTVERSENYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA
 • A MŰVÉSZETOKTATÁS TÉRÍTÉSI- ÉS/VAGY TANDÍJÁNAK TÁMOGATÁSA

Kuratórium

Elnök:

TOMPÁNÉ RAJNA TÜNDE

Tagok:

TÓTHNÉ CZAGA TÍMEA
DOBOSNÉ SPIRNYÁK ERZSÉBET
SZABÓ ZSÓFIA

Köszönjük segítségüket!

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazon kedves szülõnek, meghívott vendégnek,, akik az alapítványi bálon részt vettek, tombolatárgyat ajánlottak fel, vagy támogatói jegyet vásároltak és ezzel segítettek.