Művészetoktatás

Zeneoktatás

A zeneiskola fő profilja az amatőr képzés, zenét szerető, értő, hangverseny-látogató közönség nevelése, a kiemelkedő képességű növendékek pályára irányítása. Növendékeink szépen helytállnak megyeszerte zenei Találkozókon, versenyeken, és az ifjúsági zenei életben.

Választható hangszerek:

5 féle hangszeren – zongora, furulya, gitár, trombita, kürt, – tanulhatnak a gyermekek. Hangszert lehetőség szerint a zeneiskola biztosít a növendékek számára. (Kivéve a furulyát és zongorát)

 A zenetanulás, hasznossága, fontossága:

Előnyei között említhetjük, hogy a növendék élményszerűen ismeri meg a zene nyújtotta kifejezési formákat. Formálja személyiségét, érzelemvilágát. A gyermek alkotó munkát végez a zenetanulás során, kitartásra neveli, elősegíti problémamegoldó képességének fejlődését, s pozitívan hat az agy fejlődésére is. (pl. fejleszti a matematikai érzéket, a koncentrációs képességet, az akaraterőt, a kitartást.) Az elért sikerek pedig önbizalmat adnak a gyermeknek.

Foglalkozások:

Az általános iskolás első osztályosok csoportos, játékos zenei előképző foglalkozásokon vesznek részt, heti 2×45 percben. De lehetőség van már ekkor is hangszer tanulására. A tanítás délutánonként történik, kiváló zenetanárokkal. A legkisebbeknek közvetlenül az általános iskolai órák után kezdődnek a foglalkozások. Ezek a foglalkozások nem megterhelőek számukra, sőt kikapcsol, feloldja az iskolai tanórák komoly munkájában való részvétel okozta fáradtságot.

Hangszer tanulása heti 2×30 percben történik, mellette heti 2×45 percben kötelező csoportos szolfézsoktatáson kell részt venni a gyermekeknek.

Művésztanáraink:

Csík Eszter – zongoratanár, szolfézs-zeneelémélet

Dredor Roland – kürttanár és kamaraművész – fúvóstanár

Kurucz János – gitártanár

Képzőművészet

A tanszak 2003-tól működik. Azóta számos szép sikert értek el tanulóink különböző megmérettetések által. Megyei, országos és más rajzpályázatokon több alkalommal is bekerültünk az első három helyre. A  2016/2017-es tanévben 62 fő tanulóval öt csoportban indult a képzőművészeti ág. Az előképzős csoport ( E/2) 13 fővel, az  alapképző A/1-es csoport 12 fővel, az  A/1-2-es csoport 13 fővel, az A/2-3-4-es csoport 12 fővel és a sajópetri tagiskola növendékei: A/1-2-3-as csoport  12 fővel.

– Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomításához, tudatosításához.

– Célja, hogy a tanulók gondolataikat, elképzeléseiket, érzelmeiket a vizualitás, a tárgyformálás eszközeivel meg tudják jeleníteni.

– A tanulók belső világának gazdagítása teszi lehetővé, hogy egész személyiségük használni és hasznosítani tudja az összegyűjtött és egyre tudatosabban szelektált vizuális információkat.                              

– Az élményszerű tapasztalások és képzetek, a program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését.          

– A képzés nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás lehetőségét.                                  

– A művészeti iskola hozzájárul, hogy a tanulók életkoruknak, érdeklődésüknek és képességüknek megfelelő vizuális műveltségre tegyenek szert, hogy képessé váljanak ezen ismereteik felhasználására a mindennapi életben és a továbbtanulásban.  

– Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon fejleszthetik vizuális műveltségüket, és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.                                 

– A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait.                                    

– A képzés célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében.     

Művészeti ágban oktató tanár neve: Balláné Balatoni Piroska                  

Tánc

 

                Néptánc tagozatunknak hosszú évekre vissza nyúló hagyományai vannak. Már a művészeti iskola 2000-ben történt indulása előtt zajlott néptánc oktatás. Az azóta eltelt időben több száz gyermek ismerkedhetett meg népi kultúránk, hagyományaink ezen ágával. Az oktatás több évfolyamon történik, ahol az adott csoportok a saját képességeiknek, szintjüknek megfelelően haladnak. A tanév végén megrendezésre kerülő „NÉPTÁNC GÁLÁN” mutatják be az elsajátított motívumokból összeállított koreográfiákat. A tanszak népszerűségét tükrözi az egykori művészeti iskolásokból alakult – Bokréta Táncegyüttes -, mely hazai fellépésein túl többször járhatott külföldön is.

Művészeti ágban oktató tanár neve: Farkas Attila

Színjáték

Iskolánkban 2014 óta működik ez a művészetoktatási ág, egy 12-16 fős drámacsoporttal heti 4 órában.

A drámapedagógia a XX. századi személyiségközpontú reformpedagógiák egyike, amely tevékenységét a játékra alapozza. Alkalmazásával csoportos tevékenységben, a cselekvés folyamatában fedezik fel a résztvevők a körülöttük lévő tárgyi világot és önnön belső világukat.

A drámajáték arra nyújt lehetőséget, hogy a gyermek például egy általa vágyott és választott foglalkozást, illetve tevékenységet „mintha” formában, játszva gyakorolja. 

Ez az elsajátítandó tanulási tartalmakat is sokkal plasztikusabbá, élményszerűbbé teszi, s így sikeresebb és mélyebb a tanulás. A tanár és a gyerekek a különböző kellékek segítségével pontos információkat adnak és kapnak az adott korról, foglalkozásról vagy tudományterületről. E drámaformában nyílik talán leginkább lehetőség a csapatmunkára a kiegészítő szerepek gyakorlása révén. Ez a drámapedagógiai módszer a diákok önértékelését láthatóan pozitívan befolyásolja.