Események

2017

2016

2015

2014

2013

DOKUMENTUMOK

2016/2017 – alapdokumentumok

Helyi tanterv – alsó tagozat

HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT

SZMSZ

ISK szabályzat

HÁZIREND

Gyakornoki szabályzat

Önértékelési szabályzat

Pedagógiai program

A kompetenciamérések eredményei

A 2016. évi kompetenciamérés eredményei

Telephelyi összefoglaló

Telephelyi állapot

Telephelyi jelentés 6.

Telephelyi jelentés 8.

A 2015. évi kompetenciamérés eredményei

Intézményi jelentés 6.

Intézményi jelentés 8.

Intézményi összefoglaló

Telephelyi állapot

2017

2016

2015

2014

2013

RÓLUNK

Iskolánk fenntartója

Egri Főegyházmegye
exc. Dr. Ternyák Csaba érsek
Cím: 3300 Eger, Széchenyi u. 1.
Postai cím: 3301 Eger, Pf. 80.
http://www.eger.egyhazmegye.hu

Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF)
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 4.
Postacím: 3301 Eger, Pf.: 80.
Tel: 36/784-613, 36/784-113, 30/776-03-72
Fax: 36/784-113
Elnök: Ft. Juhász Ferenc mobil: 30/619-90-00,
e-mail: juhasz.ferenc@egriegyhazmegye.hu

Iskolánk vezetői

Szabó Zsófia

igazgató, tanító
közoktatás vezető
emberi erőforrás tanácsadó

Ft. Árvai István

iskolalelkész

Lukácsné Varga Tünde

igazgató helyettes

Kirschnerné Baló Anikó

tagintézmény vezető

Titkárság

Miklósi István

igazgató helyettes

Vágnerné Ambrus Marianna

gazdaságvezető

Mészárosné Szénási Piroska

iskolatitkár

Tomcsik Júlia

iskolakönyvtáros

Bartók Sándorné

gazdasági ügyintéző

TANTESTÜLET

Alexa  Bertalan tanító  4.b osztályfőnök
Balláné Balatoni Piroska tanító, rajz  
Barócsi Beatrix  gyógypedagógus
Besenyei Róbertné földrajz, biológia, egészségfejlesztő mentálhigiénés pedagógus 8.b osztályfőnök
Boldizsárné Dallos Szilvia Ilona matematika, ének 6.a osztályfőnök
Csorniné Viszlai Mónika tanító, földrajz, testnevelés 5.a osztályfőnök
Dobosné Spirnyák Erzsébet tanító 4.a osztályfőnök
Dredor Roland fúvós zenetanár  
Dudásné Bócsi Nikoletta tanító
Farkas Attila néptáncpedagógus  
Fazekas Anna Mária angol, testnevelés,orosz 7.c osztályfőnök
Ficsor Mártonné hitoktató  
Garami Zsóka  tanító 2.a osztályfőnök (helyettes)
Karikáné Domán Magdolna ének
Moldván-Dobronyai Anikó magyar nyelv és irodalom
Murgulyné Szénégető Márta magyar nyelv és irodalom 5.b osztályfőnök
Nagy Levente Csaba testnevelés 6.c osztályfőnök 
Nagyné Üveges Judit magyar nyelv és irodalom,hitoktató  
Nagyné Vancz Erika tanító, angol 8.a osztályfőnök
Ördögné Bukta Mária tanító 3.a osztályfőnök
Pappné Györffi Erzsébet napközis foglalkozás
Pinczés Beáta Erzsébet magyar nyelv és irodalom, drámapedagógus  
Spitzmüller-Tóth Hilda tanító
Szabó Péter tanító 1.a osztályfőnök
Szabonné Soós Emese biológia,kémia 7.a osztályfőnök
Szénásiné Kovács Andrea tanító, angol tanár 6.b osztályfőnök
Szendrei Gabriella tanító 2.a osztályfőnök
Szendreiné Millner Mónika történelem, orosz 7.b osztályfőnök
Szerencsésné Szabó Judit tanító 2.b osztályfőnök
Tompáné Rajna Tünde tanító 3.b osztályfőnök
Török Péter matematika,fizika, informatika
Szent István Tagiskola
Kirschnerné Baló Anikó tagintézmény-vezető  
Debreczeni Lukács Józsefné tanító  
Józsa Ágnes tanító  
Kovácsné Ábel Éva tanító  
Kovácsné Gál Éva tanító  

2017

2016

2015

2014

2013

Művészetoktatás

Zeneoktatás

A zeneiskola fő profilja az amatőr képzés, zenét szerető, értő, hangverseny-látogató közönség nevelése, a kiemelkedő képességű növendékek pályára irányítása. Növendékeink szépen helytállnak megyeszerte zenei Találkozókon, versenyeken, és az ifjúsági zenei életben.

Választható hangszerek:

5 féle hangszeren – zongora, furulya, gitár, trombita, kürt, – tanulhatnak a gyermekek. Hangszert lehetőség szerint a zeneiskola biztosít a növendékek számára. (Kivéve a furulyát és zongorát)

 A zenetanulás, hasznossága, fontossága:

Előnyei között említhetjük, hogy a növendék élményszerűen ismeri meg a zene nyújtotta kifejezési formákat. Formálja személyiségét, érzelemvilágát. A gyermek alkotó munkát végez a zenetanulás során, kitartásra neveli, elősegíti problémamegoldó képességének fejlődését, s pozitívan hat az agy fejlődésére is. (pl. fejleszti a matematikai érzéket, a koncentrációs képességet, az akaraterőt, a kitartást.) Az elért sikerek pedig önbizalmat adnak a gyermeknek.

Foglalkozások:

Az általános iskolás első osztályosok csoportos, játékos zenei előképző foglalkozásokon vesznek részt, heti 2×45 percben. De lehetőség van már ekkor is hangszer tanulására. A tanítás délutánonként történik, kiváló zenetanárokkal. A legkisebbeknek közvetlenül az általános iskolai órák után kezdődnek a foglalkozások. Ezek a foglalkozások nem megterhelőek számukra, sőt kikapcsol, feloldja az iskolai tanórák komoly munkájában való részvétel okozta fáradtságot.

Hangszer tanulása heti 2×30 percben történik, mellette heti 2×45 percben kötelező csoportos szolfézsoktatáson kell részt venni a gyermekeknek.

Művésztanáraink:

Szekeres Tamás Andrásné – szolfézs-zeneelémélet

Sztahura Ágnes – orgonaművész – zongoratanár

Dredor Roland – kürttanár és kamaraművész – fúvóstanár

Mezei Gyula – hegedűművész és gitártanár

Képzőművészet

A tanszak 2003-tól működik. Azóta számos szép sikert értek el tanulóink különböző megmérettetések által. Megyei, országos és más rajzpályázatokon több alkalommal is bekerültünk az első három helyre. A  2016/2017-es tanévben 62 fő tanulóval öt csoportban indult a képzőművészeti ág. Az előképzős csoport ( E/2) 13 fővel, az  alapképző A/1-es csoport 12 fővel, az  A/1-2-es csoport 13 fővel, az A/2-3-4-es csoport 12 fővel és a sajópetri tagiskola növendékei: A/1-2-3-as csoport  12 fővel.

– Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomításához, tudatosításához.

– Célja, hogy a tanulók gondolataikat, elképzeléseiket, érzelmeiket a vizualitás, a tárgyformálás eszközeivel meg tudják jeleníteni.

– A tanulók belső világának gazdagítása teszi lehetővé, hogy egész személyiségük használni és hasznosítani tudja az összegyűjtött és egyre tudatosabban szelektált vizuális információkat.                              

– Az élményszerű tapasztalások és képzetek, a program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését.          

– A képzés nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás lehetőségét.                                  

– A művészeti iskola hozzájárul, hogy a tanulók életkoruknak, érdeklődésüknek és képességüknek megfelelő vizuális műveltségre tegyenek szert, hogy képessé váljanak ezen ismereteik felhasználására a mindennapi életben és a továbbtanulásban.  

– Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon fejleszthetik vizuális műveltségüket, és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.                                 

– A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait.                                    

– A képzés célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében.     

Művészeti ágban oktató tanár neve: Balláné Balatoni Piroska                  

Tánc

 

                Néptánc tagozatunknak hosszú évekre vissza nyúló hagyományai vannak. Már a művészeti iskola 2000-ben történt indulása előtt zajlott néptánc oktatás. Az azóta eltelt időben több száz gyermek ismerkedhetett meg népi kultúránk, hagyományaink ezen ágával. Az oktatás több évfolyamon történik, ahol az adott csoportok a saját képességeiknek, szintjüknek megfelelően haladnak. A tanév végén megrendezésre kerülő „NÉPTÁNC GÁLÁN” mutatják be az elsajátított motívumokból összeállított koreográfiákat. A tanszak népszerűségét tükrözi az egykori művészeti iskolásokból alakult – Bokréta Táncegyüttes -, mely hazai fellépésein túl többször járhatott külföldön is.

Művészeti ágban oktató tanár neve: Farkas Attila

 

Színjáték

Iskolánkban 2014 óta működik ez a művészetoktatási ág, egy 12-16 fős drámacsoporttal heti 4 órában.

A drámapedagógia a XX. századi személyiségközpontú reformpedagógiák egyike, amely tevékenységét a játékra alapozza. Alkalmazásával csoportos tevékenységben, a cselekvés folyamatában fedezik fel a résztvevők a körülöttük lévő tárgyi világot és önnön belső világukat.

A drámajáték arra nyújt lehetőséget, hogy a gyermek például egy általa vágyott és választott foglalkozást, illetve tevékenységet “mintha” formában, játszva gyakorolja. 

Ez az elsajátítandó tanulási tartalmakat is sokkal plasztikusabbá, élményszerűbbé teszi, s így sikeresebb és mélyebb a tanulás. A tanár és a gyerekek a különböző kellékek segítségével pontos információkat adnak és kapnak az adott korról, foglalkozásról vagy tudományterületről. E drámaformában nyílik talán leginkább lehetőség a csapatmunkára a kiegészítő szerepek gyakorlása révén. Ez a drámapedagógiai módszer a diákok önértékelését láthatóan pozitívan befolyásolja.

 

2017

2016

2015

2014

2013

Kapcsolat

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI
3572 Sajólád
Dózsa György utca 74
(46) 593 213
frater.sajolad@gmail.com

2017

2016

2015

2014

2013

Alapítvány

Az alapítvány adatai

Elnevezés:

SAJÓLÁDI FRÁTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY

Székhely:

FRÁTER GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLA

3572 SAJÓLÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 74.

Adószám:  18422883-1-05

Közhasznúsági fokozat:  Közhasznú szervezet

Bankszámla száma:

Az alapítvány céljai:

 • NEVELÉS, ÉS OKTATÁS, KÉSZSÉGFEJLESZTÉS, ISMERETTERJESZTÉS, A SAJÓLÁDI FRÁTER GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK SOKOLDALÚ SEGÍTÉSE.
 • KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ TANULÓK JUTALMAZÁSA A TANÉV VÉGÉN
 • A FRÁTER GYÖRGY SZAVALÓVERSENY GYŐZTESEINEK JUTALMAZÁSA
 • A FRÁTER GYÖRGY NAPOK ALKALMÁVAL RENDEZETT DIÁKPÁLYÁZATOK, JÁTÉKOS VETÉLKEDŐK, VERSÍRÓ VERSENY, SPORTVERSENYEK JUTALMAZÁSA
 • MEGYEI, VÁ TANULMÁNYI VERSENYEKEN RÉSZTVEVŐ TANULÓK JUTALMAZÁSA
 • TANULM,ÁNYUTAK, SZAKMAI KUTATÁSOK TÁMOGATÁSA
 • A NEVELŐMUNKA FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE
 • AZ IDEGEN NYELV OKTATÁSI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA
 • HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, KIEMELKEDŐ SZORGALMÚ VAGY TEHETSÉGŰ TANULÓK TÁMOGATÁSA
 • ANULMÁNYI, MŰVÉSZETI ÉS SPORTVERSENYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA
 • A MŰVÉSZETOKTATÁS TÉRÍTÉSI- ÉS/VAGY TANDÍJÁNAK TÁMOGATÁSA

Kuratórium

Elnök:

TOMPÁNÉ RAJNA TÜNDE

Tagok:

TÓTHNÉ CZAGA TÍMEA
DOBOSNÉ SPIRNYÁK ERZSÉBET
SZABÓ ZSÓFIA

Köszönjük segítségüket!

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazon kedves szülõnek, meghívott vendégnek,, akik az alapítványi bálon részt vettek, tombolatárgyat ajánlottak fel, vagy támogatói jegyet vásároltak és ezzel segítettek.

2017

2016

2015

2014

2013

KEZDŐLAP

Szeretettel köszöntjük a sajóládi Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola honlapján!

 

Régóta dédelgetett álmunk, hogy minden, iskolánkról érdeklődő ember, szülő, diák, volt vagy leendő tanítványunk, az interneten keresztül is bepillantást nyerhessen életünkbe, legyen az a múlt, a jelen vagy a jövő, képet kapjon hétköznapjainkról, rendezvényeinkről, sikereinkről.

Elsődleges feladatunknak azt tekintjük, hogy minden olyan információt, amely valamely formában köthető intézményünkhöz, elérhetővé tegyünk az Ön számára.

Honlapunk ugyanígy alkalmas a visszatekintésre, a múlt halványuló emlékképeinek felidézésére, ahogy a jelen fontosabb irányvonalainak megértésére vagy a kitűzött célok megismerésére.

Szeretnénk, ha a jövőben mindez kiegészülne azzal a bárki számára adott lehetőséggel, hogy munkánkról véleményt mondhasson, s így építő javaslataival színesebbé, vonzóbbá tehessük a mindannyiunk szívéhez oly közel álló ALMA MATER életét.

Mottónk

Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak.

A jövőnek élünk: a szépért s jóért, amit tehetünk.”

                                                                          /gr. Széchenyi István/.

2017

2016

2015

2014

2013

PÁLYÁZAT

TAMOP 3.1.4-12/2-2012-0653

USZT    35503_magyarorszag_megujul_logo_large_normal

Projekt címe: A Fráter György Általános Iskola fejlesztési projektje

A nemrég megkezdõdött projekt során iskolai tanulók táboroztatása, kirándulások, sportprogramok szervezése, egészségnapok szervezése, elõadássorozatok, új pedagógiai tartalmak bevezetéséhez kapcsolódó képzések megvalósítása, a programokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése valósul meg. A beruházást teljes egészében az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezi, a projekt összköltsége 97 873 150 Ft

A projekt kiemelt célja, hogy támogassa a megújuló, magasabb szakmai színvonalon mûködõ köznevelési rendszer mûködését, az oktatás és képzés minõségének és hatékonyságának javítását, kiemelten az idegennyelv tudást, digitális írástudást, vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli és egészségfejlesztési készségeket, környezettudatosságot, aktív állampolgárságot valamint elõsegítve az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztését. Ezen célok megvalósítását az alábbi kiemelt részcélok támogatják:

 • az oktatási intézmény pedagógiai-módszertani megújulása,
 • magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlõdésének elõsegítése szaktárgyi tanár továbbképzések megvalósításával
 • diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének érdekében
 • környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidõs tevékenységek ösztönzése
 • digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintû fejlesztése, elõsegítve az iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését, valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését
 • Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló infrastrukturális projektekhez a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztések biztosítása, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erõsítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minõségének javulásához

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával valósul meg.

 

Határtalanul!

A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.

 

HAT-16-01-04-55

HAT-14-01-0337

BGA-13-HA-01-0379

BGA-12-HA-01-0347

 

EFOP-1.3.5-16-2016-00644 

2017

2016

2015

2014

2013

HÍREINK

2017

2016

2015

2014

2013

Híreink

2017

2016

2015

2014

2013