Események

2017

2016

2015

2014

2013

DOKUMENTUMOK

2016/2017 – alapdokumentumok

Helyi tanterv – alsó tagozat

SZMSZ

ISK szabályzat

HÁZIREND

Gyakornoki szabályzat

Önértékelési szabályzat

Pedagógiai program

A kompetenciamérések eredményei

A 2016. évi kompetenciamérés eredményei

Telephelyi összefoglaló

Telephelyi állapot

Telephelyi jelentés 6.

Telephelyi jelentés 8.

A 2015. évi kompetenciamérés eredményei

Intézményi jelentés 6.

Intézményi jelentés 8.

Intézményi összefoglaló

Telephelyi állapot

2017

2016

2015

2014

2013

RÓLUNK

Iskolánk fenntartója

Egri Főegyházmegye
exc. Dr. Ternyák Csaba érsek
Cím: 3300 Eger, Széchenyi u. 1.
Postai cím: 3301 Eger, Pf. 80.
http://www.eger.egyhazmegye.hu

Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF)
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 4.
Postacím: 3301 Eger, Pf.: 80.
Tel: 36/784-613, 36/784-113, 30/776-03-72
Fax: 36/784-113
Elnök: Ft. Juhász Ferenc mobil: 30/619-90-00,
e-mail: juhasz.ferenc@egriegyhazmegye.hu

Iskolánk vezetői

Szabó Zsófia

igazgató, tanító
közoktatás vezető
emberi erőforrás tanácsadó

Ft. Árvai István

iskolalelkész

Lukácsné Varga Tünde

igazgató helyettes

Kirschnerné Baló Anikó

tagintézmény vezető

Titkárság

Miklósi István

igazgató helyettes

Vágnerné Ambrus Marianna

gazdaságvezető

Mészárosné Szénási Piroska

iskolatitkár

Tomcsik Júlia

iskolakönyvtáros

Bartók Sándorné

gazdasági ügyintéző

TANTESTÜLET

Balláné Balatoni Piroska tanító, rajz  
Besenyei Róbertné földrajz, biológia, egészségfejlesztő mentálhigiénés pedagógus 7.b osztályfőnök
Boldizsárné Dallos Szilvia Ilona matematika, ének 8.b osztályfőnök
Edöcsényné Olajos Márta tanító, napközis foglalkozás
Csorniné Viszlai Mónika tanító, földrajz, testnevelés 4.a osztályfőnök
Dobosné Spirnyák Erzsébet tanító 3.a osztályfőnök
Murgulyné Szénégető Márta magyar nyelv és irodalom
Dredor Roland fúvós zenetanár  
Farkas Attila néptáncpedagógus  
Fazekas Anna Mária angol, testnevelés,orosz 6.c osztályfőnök
Ficsor Mártonné hitoktató  
Alexa  Bertalan tanító speciális képesítéssel 3.b osztályfőnök
Kissné Leskó Sarolta matematika, földrajz 5.a osztályfőnök
Tompáné RajnaTünde tanító, matematika 2.b osztályfőnök
Szabó Péter tanító, napközis foglalkozás  
Nagy Levente Csaba testnevelés 5.c osztályfőnök 
Nagyné Üveges Judit magyar nyelv és irodalom,hitoktató  
Nagyné Vancz Erika tanító, angol 7.a osztályfőnök
Ördögné Bukta Mária tanító 2.a osztályfőnök
Pinczés Beáta Erzsébet magyar nyelv és irodalom, drámapedagógus  
Szekeres Tamás Andrásné ének, szolfézs 
Szabonné Soós Emese biológia-kémia 6.a osztályfőnök
Szénásiné Kovács Andrea tanító, angol tanár 5.b osztályfőnök
Szendrei Gabriella tanító 1.a osztályfőnök
Szendreiné Millner Mónika történelem, orosz 6.b osztályfőnök
Szerencsésné Szabó Judit tanító 1.b osztályfőnök
Sztahura Ágnes zongora tanár  
Török Péter matematika-fizika, informatika
Wagner Géza földrajz-rajz, oligofrén gyógypedagógus
Moldván-Dobronyai Anikó magyar nyelv és irodalom
Dudásné Bócsi Nikoletta
tanító  4.b osztályfőnök
 

Szent István Tagiskola

Kirschnerné Baló Anikó tagintézmény-vezető  
Debreczeni Lukács Józsefné tanító  
Józsa Ágnes tanító  
Kovácsné Ábel Éva tanító  
Kovácsné Gál Éva tanító  

2017

2016

2015

2014

2013

Művészetoktatás

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

2017

2016

2015

2014

2013

Kapcsolat

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI
3572 Sajólád
Dózsa György utca 74
(46) 593 213
frater.sajolad@gmail.com

2017

2016

2015

2014

2013

Alapítvány

Az alapítvány adatai

Elnevezés:

SAJÓLÁDI FRÁTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY

Székhely:

FRÁTER GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLA

3572 SAJÓLÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 74.

Adószám:  18422883-1-05

Közhasznúsági fokozat:  Közhasznú szervezet

Bankszámla száma:

Az alapítvány céljai:

 • NEVELÉS, ÉS OKTATÁS, KÉSZSÉGFEJLESZTÉS, ISMERETTERJESZTÉS, A SAJÓLÁDI FRÁTER GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK SOKOLDALÚ SEGÍTÉSE.
 • KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ TANULÓK JUTALMAZÁSA A TANÉV VÉGÉN
 • A FRÁTER GYÖRGY SZAVALÓVERSENY GYŐZTESEINEK JUTALMAZÁSA
 • A FRÁTER GYÖRGY NAPOK ALKALMÁVAL RENDEZETT DIÁKPÁLYÁZATOK, JÁTÉKOS VETÉLKEDŐK, VERSÍRÓ VERSENY, SPORTVERSENYEK JUTALMAZÁSA
 • MEGYEI, VÁ TANULMÁNYI VERSENYEKEN RÉSZTVEVŐ TANULÓK JUTALMAZÁSA
 • TANULM,ÁNYUTAK, SZAKMAI KUTATÁSOK TÁMOGATÁSA
 • A NEVELŐMUNKA FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE
 • AZ IDEGEN NYELV OKTATÁSI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA
 • HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, KIEMELKEDŐ SZORGALMÚ VAGY TEHETSÉGŰ TANULÓK TÁMOGATÁSA
 • ANULMÁNYI, MŰVÉSZETI ÉS SPORTVERSENYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA
 • A MŰVÉSZETOKTATÁS TÉRÍTÉSI- ÉS/VAGY TANDÍJÁNAK TÁMOGATÁSA

Kuratórium

Elnök:

TOMPÁNÉ RAJNA TÜNDE

Tagok:

TÓTHNÉ CZAGA TÍMEA
DOBOSNÉ SPIRNYÁK ERZSÉBET
SZABÓ ZSÓFIA

Köszönjük segítségüket!

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazon kedves szülõnek, meghívott vendégnek,, akik az alapítványi bálon részt vettek, tombolatárgyat ajánlottak fel, vagy támogatói jegyet vásároltak és ezzel segítettek.

2017

2016

2015

2014

2013

KEZDŐLAP

Szeretettel köszöntjük a sajóládi Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola honlapján!

 

Régóta dédelgetett álmunk, hogy minden, iskolánkról érdeklődő ember, szülő, diák, volt vagy leendő tanítványunk, az interneten keresztül is bepillantást nyerhessen életünkbe, legyen az a múlt, a jelen vagy a jövő, képet kapjon hétköznapjainkról, rendezvényeinkről, sikereinkről.

Elsődleges feladatunknak azt tekintjük, hogy minden olyan információt, amely valamely formában köthető intézményünkhöz, elérhetővé tegyünk az Ön számára.

Honlapunk ugyanígy alkalmas a visszatekintésre, a múlt halványuló emlékképeinek felidézésére, ahogy a jelen fontosabb irányvonalainak megértésére vagy a kitűzött célok megismerésére.

Szeretnénk, ha a jövőben mindez kiegészülne azzal a bárki számára adott lehetőséggel, hogy munkánkról véleményt mondhasson, s így építő javaslataival színesebbé, vonzóbbá tehessük a mindannyiunk szívéhez oly közel álló ALMA MATER életét.

Mottónk

Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak.

A jövőnek élünk: a szépért s jóért, amit tehetünk.”

                                                                          /gr. Széchenyi István/.

2017

2016

2015

2014

2013

PÁLYÁZAT

TAMOP 3.1.4-12/2-2012-0653

USZT    35503_magyarorszag_megujul_logo_large_normal

Projekt címe: A Fráter György Általános Iskola fejlesztési projektje

A nemrég megkezdõdött projekt során iskolai tanulók táboroztatása, kirándulások, sportprogramok szervezése, egészségnapok szervezése, elõadássorozatok, új pedagógiai tartalmak bevezetéséhez kapcsolódó képzések megvalósítása, a programokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése valósul meg. A beruházást teljes egészében az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezi, a projekt összköltsége 97 873 150 Ft

A projekt kiemelt célja, hogy támogassa a megújuló, magasabb szakmai színvonalon mûködõ köznevelési rendszer mûködését, az oktatás és képzés minõségének és hatékonyságának javítását, kiemelten az idegennyelv tudást, digitális írástudást, vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli és egészségfejlesztési készségeket, környezettudatosságot, aktív állampolgárságot valamint elõsegítve az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztését. Ezen célok megvalósítását az alábbi kiemelt részcélok támogatják:

 • az oktatási intézmény pedagógiai-módszertani megújulása,
 • magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlõdésének elõsegítése szaktárgyi tanár továbbképzések megvalósításával
 • diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének érdekében
 • környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidõs tevékenységek ösztönzése
 • digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintû fejlesztése, elõsegítve az iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését, valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését
 • Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló infrastrukturális projektekhez a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztések biztosítása, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erõsítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minõségének javulásához

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával valósul meg.

2017

2016

2015

2014

2013

HÍREINK

2017

2016

2015

2014

2013

Híreink

2017

2016

2015

2014

2013