Vasárnapi szentmise

Urunk mennybemenetele

Mit ünneplünk ma? Azt, hogy Jézus mennyei élete megkezdődött.
Így imádkozunk a Hiszekegyben: „fölment a mennybe, ott ül az Atyaisten jobbján”. Mit is jelent ez?
Fölment a mennybe: A menny nem hely, hanem maga az Isten, Isten belső világa. Mivel Jézus, mint az Egyház feje lépett be Isten belső világába, ezért vele együtt mi is, akik Krisztushoz tartozunk, már megkezdtük mennyei életünket. Mert ahol a fej van, ott vannak a test tagjai is. Személyiségünk láthatatlan része, Krisztussal együtt belépett az Istenbe. Ebből fakad a mi belső békénk, örömünk, erőnk, vigasztalásunk.
„Ott ül az Atyaisten jobbján”: Az Atya megosztotta vele uralkodói trónját. A zsidókhoz írt levélben olvassuk: „Ugyan melyik angyalnak mondta valaha: jobbom felől foglalj helyet” (1, 13). Magát az embert, a megváltott-megdicsőült embert emelte föl az isteni méltóságra. Az angyalok szolgálnak neki, az ember uralkodik vele. A megváltott ember arra van rendelve, hogy Isten trónján üljön.
És mi lesz mindennek a következménye? A római levél tanítása szerint örökösei vagyunk Istennek, Krisztusnak pedig társörökösei. De azért, hogy az örökséget elnyerjük, ahhoz azonban előbb szenvednünk kell vele együtt, hogy majd vele együtt meg is dicsőüljünk. (8, 17)

 

A misék rendje a következő:

8 óra: Ónod

9 óra: Sajópetri

10 óra: Alsózsolca

11 óra: Sajólád