Vasárnapi szentmise

Ft. Varga Béla atya gondolatai

Húsvét 6. vasárnapja

Mitől lesz az élet egyre boldogabb és a világ egyre nagyszerűbb? Némely gondolat szerint minden/z csak pénzkérdés. De az ember sokszor ki van szolgáltatva saját kiszámíthatatlanságának. Hogy előre tudjon menni, szüksége van segítőre, vigasztalóra. Jézus azt mondja, hogy kérni fogja az Atyát, ő pedig más Vigasztalót ad az embernek.

Más vigasztalóról beszél Jézus, tehát Ő is vigasztaló. Fölmegy oda ahol az isteni mindenhatóság trónja áll. Miért? Nem azért, hogy elvegye szenvedései jutalmát. nem azért, hogy élvezze győzelme boldogságát. Hanem azért, hogy ott is az legyen, aki itt a földön volt: Isten jobbján is közbenjár értünk, ott is a mi ügyünk szószólója. Értünk élt itt a földön, értünk halt meg a kereszten, értünk él fönn az égben is; ott is törődik velünk, a sorsunkat intézi, utunkat egyengeti.

A Vigasztaló, akit majd elküld nekünk, jelenlétével egyetlen családdá fűz minket össze: a szeretet közösségévé. A Vigasztaló ajándéka az, hogy igazság és szeretet lesz a tartalma az életünknek.