Húsvéti misztérium játék

Húsvét reggele…Egy hír kering a tanítványok körében: a sír üres, Jézus nincs benne. De magának Jézusnak kell eljönnie és találkoznia velük, hogy higgyenek.

Ők pedig nem szűntek meg hirdetni azt a hitet Pünkösdtől kezdve egészen a halálukig. Mi, ma élő keresztények arra kapunk meghívást, hogy ezt a hitet hirdessük újra.

Jézus feltámadását állítani annyi, mint új tekintettel nézni a világot: tudjuk szemlélni ezt az új életet és tudjunk hálát adni. Hinni azt, hogy a feltámadt Úr a Lélek erejét adja mindenkinek, hogy részt vehessen az új világ építésében. Azt is jelenti, hogy Ő él és találkozhatunk Vele, és ez most is lehetséges. A húsvéti misztérium játékának keretében a hittanos fiatalokkal titokzatosan megjelenítettük halálát és feltámadását; meríthettünk a kegyelem forrásából, melyet Ő hoz nekünk. Tettük ezt gyermeki lelkesedéssel, azért hogy a hitünk kifejeződjék egész életünkben.