Állásfoglalás

Az Észak-Magyarország című napilap 2016. március 08-i számában megjelent egy cikk, amely szerint Sajólád polgármestere iskolánkat érintő kijelentéseket tett.  A Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Szent István Tagiskolája tantestülete az ott leírtaktól elhatárolja magát, mivel véleményünk szerint a cikk hamis képet ad rólunk.

Pedagógusaink szakmai tudásuk, tapasztalatuk teljes birtokában értékelik a tanulók teljesítményeit, és objektivitásukat nem befolyásolja a gyerekek hitéletben való részvétele.

Az oktató, nevelő munka nyugodt és ideális körülmények közt valósul meg, nincs a cikkben említett „katasztrofális” hangulat, sem a gyermekeknek, sem a pedagógusoknak semmiféle retorziótól nem kell tartania.  Az egyházi fenntartó olyan munkát kér tőlünk, mint minden más intézményétől, semmiképp sem többet. Törekszünk minden tanulóban meglátni és felszínre hozni azt az értéket, amit példaként állíthatunk társaik elé. Elismeréssel szólnak a szülők a jó problémamegoldásról, eredményes együttműködésről, a szülőkkel való személyes kommunikációról. Törekszünk minden intézménnyel a jó kapcsolattartásra. Két és fél év után tudjuk, hogy eredményeink bennünket igazolnak, ugyanakkor azon vagyunk, hogy még jobb iskola lehessünk, a minél szélesebb megelégedést szolgálva. Nem gondoljuk, hogy sohasem hibázunk, de súlyos, kirívó hibák miatt nem kell szégyenkeznünk.

Igazgató asszony minden tanév végén tájékoztatja a képviselő testületet az intézmény munkájáról, beleértve a pontos adatainkat, ennek ellenére a település polgármestere, tévesen adta meg a létszámadatokat. Az egyházi átvétel előtt, 2013 augusztusában a tanulói létszám 392 fő, 2014-ben 389 volt, 2015 októberében 383 fő volt beírt tanulóink száma. A minimális csökkenés a demográfiával, vagyis a született gyermekek számával, illetve természetes okokkal pl. külföldi munkavállalás, költözés áll összefüggésben. A kijelentés, és ennek sugallt oka, hogy több mint 30 gyereket elvittek tőlünk, nagyon távol áll a valóságtól. Az elégedetlen szülők gondjait igyekszünk orvosolni. Iskolánkat szeretik és megbecsülik a szülők.

Az iskolalelkészünk fogja össze az iskola lelki életét, tantestületünk pedig a közösségi élet fejlesztésében kérheti – és kéri szívesen – tanácsait. A tanulóink személyes gondjait a szívén viseli, problémáik megoldásában a pedagógusokkal együtt segít. A szülők szintén kérik tanácsait, és jó eredményről számolnak be a konzultációnak köszönhetően. Az egyházi fenntartó és a plébános megbecsül minket, mindenben számíthatunk rájuk.

A polgármester úr által rendezett szavazással egy időben mi is kikértük az iskolánkban tanuló gyermekek szüleinek véleményét. Az érintett szülők döntő többsége a támogatásáról biztosított minket, elégedett az itt folyó munkával, és szeretné, hogy egyházi fenntartású maradjon az iskola. Ezek az adatok is megerősítik, hogy az elmúlt két és fél évben ténylegesen jó úton haladtunk, bármilyen szándék és hatalom próbál minket a kitűzött célunktól eltántorítani. Sajnáljuk, hogy a polgármester úr az általa vélelmezett problémákról velünk semmilyen formában nem egyeztetett, azokkal bennünket meg nem keresett. Pedagógusaink nem mentek hozzá „panaszra”. A hangzatos ám provokatív alcím miatt a közvélemény megnyugtatása érdekében ezúton kijelentjük, hogy az elmúlt 2 és fél év munkája során sem gyógyszerfüggővé, sem nyugtatófogyasztóvá nem vált senki közülünk.

Gyakran felmerül a kérdés sokunkban, hogyan is tudna polgármester úr hiteles képet adni az iskola működéséről, a pedagógusok munkájáról, amikor több éve egyetlen rendezvényünkön, ünnepségünkön nem jelent meg, bár minden alkalommal személyes meghívót kapott. Sajnáljuk, hogy sikereinkről, eredményeinkről egyáltalán nem vesz tudomást. Ugyanakkor felnagyít vélt, illetve apró sérelmeket, tévhiteket, pletykákat ezzel rombolva a pedagógusok és szülők jó együttműködését. Törekszünk a legszélesebb körű elégedettségre, mindenkor szem előtt tartva az iskola elsődleges céljait. Nekünk pedig – elhivatott, és lelkiismeretes pedagógusoknak – elsősorban az a célunk, hogy az itt megszerzett tudást használni képes, mindenkit tisztelő, a keresztény értékeket is értékrendbe építő kiegyensúlyozott gyerekeket, fiatalokat engedjünk tovább a középiskolába.

Az iskolánkban mi mindannyian eredményes munkára, békére törekszünk és szeretnénk nyugodtan folytatni a megkezdett munkát. Mindazoknak, akik kitüntető figyelmet szentelnek ránk, álljon itt egy megszívlelendő idézet Pál apostól:

„Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg!” (1Tessz 5,21)

Sajólád, 2016. március 10.

 

A Fráter György Katolikus Általános Iskola

és Alapfokú Művészeti Iskola

nevelőtestülete