Daily Archives: 2020.10.15.

Alsó tagozatos rózsafüzér

Október Szűz Mária hónapja. A rózsafűzér imádságot mondjuk el minden nap. Égi Édesanyánk segítségét kérjük, járjon közben értünk Fiánál, Jézus Krisztusnál. Diákjaink minden évben bekapcsolódva egyházközségünk életébe, a hívekkel együtt imádkozzák a napnak megfelelő rózsafűzért. Október 9-én alsósaink vettek részt a közös ájtatosságon, a vírushelyzetre való tekintettel betartva a biztonsági előírásokat. Rózsafűzér ájtatosságba bekapcsolódni minden nap a szentmise előtt van ...

Read More »