Monthly Archives: október 2020

Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért

október 19-én 9.00-kor diákjaink, tanáraink bekapcsolódtak az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” nemzetközi ima mozgalomba. Ez számunkra nem újdonság, hiszen már évek óta mondják tanulóink kisebb csoportokban az októberi rózsafüzér ájtatosságot. A közös imádságot a békéért, a közösségért ajánlották fel. Bővebben a következő helyen lehet utána olvasni. https://www.magyarkurir.hu/hirek/iden-is-lehet-csatlakozni-az-egymillio-gyermek-imadkozza-rozsafuzert-kezdemenyezeshez  

Read More »

Felső tagozatos rózsafüzér

október 16-án 13.00-kor iskolánk felső tagozatos évfolyamából diákjaink bekapcsolódva plébániánk életébe, a templomban elimádkozták a rózsafüzért. A koronavírus helyzetre tekintettel,a biztonsági előírások figyelembevételével, osztályonként csak 5-6 fő volt jelen, képviselve a többieket is. A diákok egy szívvel-lélekkel imádkozták a fájdalmas rózsafüzért. A tanév végén 7. évfolyamunk diákjai bérmálkozók lesznek, így ők voltak, akik az előimádkozó feladatát betöltötték.

Read More »

Alsó tagozatos rózsafüzér

Október Szűz Mária hónapja. A rózsafűzér imádságot mondjuk el minden nap. Égi Édesanyánk segítségét kérjük, járjon közben értünk Fiánál, Jézus Krisztusnál. Diákjaink minden évben bekapcsolódva egyházközségünk életébe, a hívekkel együtt imádkozzák a napnak megfelelő rózsafűzért. Október 9-én alsósaink vettek részt a közös ájtatosságon, a vírushelyzetre való tekintettel betartva a biztonsági előírásokat. Rózsafűzér ájtatosságba bekapcsolódni minden nap a szentmise előtt van ...

Read More »

Fenntarthatósági témahét

A 2019/2020-as tanévben a Fenntarthatósági témahét a vírushelyzet miatt októberben zajlott. Kiemelt figyelmet fordítottunk az energia, a klímaváltozás és az egészségnevelés témakörökre. Minden osztály projektet készített a témával kapcsolatban. A felső tagozatosok a környezetvédelem szerepének fontosságával foglalkoztak valamint a megújuló energiák fajtáit ismerték meg. 5.b. osztályban az újhasznosítás jegyében teafilter papírokból dekorációt készítettek tanulóink.

Read More »

Szentírás vasárnapja – rajzpályázat

Szentírás vasárnapjához kapcsolódóan iskolánkban versenyre hívtuk tanulóinkat. Az újszövetségi részből választhattak témát diákjaink, melyet elképzelésük szerint bármilyen technikával kidolgozhattak. Nagyon sok rajzot, alkotást kaptunk, melyekből nehéz volt kiválasztani a nyerteseket. A díjazottak rajzai kiállítás keretében megtekinthetők a templomban. A legügyesebbek: Alsó tagozat I. Tóth Hunor 3.a. II. Körtési Máté 3.a. és Csehi Panna 3.a. III. Szatmári Nikolett 2.a. és Koronka ...

Read More »

Állatok világnapja

Iskolánk tanulói minden évben megünneplik az állatok világnapját Assisi Szent Ferenc ünnepén. A szent életű rendalapítóról fenn maradt az a legenda, mely szerint ő tudott az állatokkal beszélni. Ez az ünnep felhívja diákjaink figyelmét arra, hogy mennyire fontos a Földön élő állatok védelme. Projektmunka keretében plakátokat készítettünk a gyerekekkel, melyek megmutatják, milyen szegény, üres lenne az életünk állatok nélkül. Ima ...

Read More »

Atlétika verseny

2020.09.30-án részt vett a megyei atlétika versenyen 5 fős csapatunk. A csapat tagjai: Merucza Márk, Szmetana Viktor, Erdei-Nagy Róbert, Széles Tamás, Horváth Tibor A versenyen kislabdahajítás versenyszámban sikeresen szerepeltek diákjaink.    

Read More »